Organizational Structure

Yuliansyah, S.E., M.E.
Director
Budi Setiawan, S.T., M.Sc.
Deputy Director 1
Andiyono, S.P., M.P., M.Sc.
Deputy Director 2